İbnü’l-Arabî’den seçilmiş sözler

Bilginin mahiyetiyle ilgili üç temel görüş vardır:

Yorumlar