İbnü’l-Arabî’den seçilmiş sözler

Tanımın tanımlananın işareti ve simgesi olduğunu ve buna göre tanımın tanımlanana mana açısından denk gelmesi gerektiğin belirten...

Yorumlar