Ârif ve âlim ne demektir?

Letâifu’l-a’lâm’ında ârifi, “Hakkın nefsini müşahede ettirdiği kimse” olarak tanımlayan Kâşânî, onu şöyle genişletir:

Yorumlar