Hazin entelektüel gösteri

El-Cezire TV'nin Sirte sokaklarında isyancılarca sürüklenen yaralı Kaddafi görüntüleri ve daha sonra defalarca teşhir edilen cesedi hiç kuşkusuz 21. yüzyıl televizuel barbarlık gösterilerinden sadece biriydi... Nitekim...

Yorumlar