Fehim! Vehim!

Ferit Devellioğlu’nun “Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik LÜGAT” adlı sözlüğüne baktım:Fehim: Zeki, akıllı.Vehim: Kuruntu.Paul Foulquıe’nin “Pedagoji Sözlüğü”ne de...

Yorumlar