Din var! İman yok!

Muzaffer Sarısözen’in derlediği Hatay Türküsü, sevgiliye kavuşamayan aşığın gönül dünyasını anlatmak için bülbül hançeresi takmış bir ses güzelliğiyle akar...

Yorumlar