ÇOK OKUNAN YAZARLAR

‘Vahiy ve peygamberlik’

Mustafa Çağrıcı
Mustafa Çağrıcı Karar Gazetesi
24 Ekim 2018 | 3.0 K
Bu başlık, 29 Mayıs Üniv. Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) tarafından Prof. Dr. Yusuf Şevki YAZUZ’un editörlüğünde yeni yayımlanmış bulunan çok yazarlı bir kitabın adı. Üç bölümden oluşan eserin ilk bölümünde “İslâm öncesi dönemde vahiy ve peygamberlik”, ikinci bölümünde “İslâm’da vahiy ve peygamberlik”, üçüncü bölümde de “Batı felsefesinde vahiy” konuları işlenmiş. Esere yazdığım “Sunuş” yazısını -küçük değişiklikler yaparak- sizlerle paylaşmanın yararlı olacağını düşündüm. *** Kur’ân-ı Kerîm’i mümkün olduğunca murad-ı ilâhîye en uygun bir şekilde anlamak için öncelikle ilâhî vahyin mahiyeti, insanlığa ulaşması ve hitap tarzıyla ilgili belli bir bilgi ve fikir altyapısının oluşması gerektiği açıktır. Bu sebepledir ki, KURAMER’in yürüttüğü araştırma projelerinin temel bölümleri arasında, dinin özüyle ilgili olan “varlık, bilgi ve insan” ile “vahiy ve peygamberlik” konuları da bulunmaktadır. KURAMER, ilk konuya dair Kur’an’ı Anlamanın Fikrî Arka Planı: Varlık Bilgi İnsan başlıklı kitabı 2017 yılında yayımlamıştı. İşte Vahiy ve Peygamberlik başlıklı kitap onun devamı ve tamamlayıcısıdır. Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER