Yeni Zelanda, eski acı...

Din adına cinayetlerin işlendiği coğrafyanın insanlarıyız biz.Ya da mezhep farklılıkları sebebiyle kan dökülen toprakların…Veya etnik farklılıkların… Din, mezhep, etnik köken...

Yorumlar