İşte affın oranı: İyi hale 1/2 indirim

Ceza indirimi konusunu ilk gündeme getiren MHP oldu. Ancak MHP'nin teklifi şartlı bir indirimdi ve suçun tekrarı halinde indirim oranının tekrar cezaya eklenmesi koşulunu getiriyordu.

Yorumlar