Darbeler dönemi bitmemiş miydi?

DARBE dönemlerinin tükendiği milenyumun başından bu yana tekrar ediliyor. Ancak dün Ermenistan'da, iki hafta önce de Mynmar'da yaşanan gelişmeler gösteriyor ki özellikle de geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeler...

Yorumlar