Muhammed Özkılınç
Muhammed Özkılınç Milat

Cemaatsel Çalışmak 6

17 Temmuz 2017 | 64

Önceki yazılarımızda cemaatsel çalışmaya delil olarak örnek bazı ayetler paylaştık. Elbette konuyla ilgili ayetler, sadece zikrettiğimiz ayetler değildir. Kur'an'ı Kerim baştan sona; ya sarahaten, ya da işareten cemaat olmanın gereğini ifade eden ayetlerle doludur. Her bir “Ey iman edenler” ifadesinden bu işareti anlamak mümkün olduğu gibi, bazı istisnalar dışında tüm emir ve yasakların çoğul ifade edilmesinden de bunu anlarız.

Kur'an'dan sonra, İslam'ın tartışmasız ikinci esası sünneti seniyedir. Resulullah (sav) ın sünnetinde cemaat olmayı sarahaten emreden hadisi şerifler, Kur'an ayetlerinden daha da çoktur. Kaldı ki, Resulullah (sav) ın sireti ise, bunun pratik delilidir.

Cemaat, İslam devletinin nüvesidir. Gönderilen her peygamberin yaptığı ilk iş, o nüveyi oluşturmaktır. Çekirdek pişip olgunlaştıktan sonra filiz verir. Sonra büyür dal budak verir. Sonra gür bir ağaç olup meyve vermeye başlar. Peygamberliğin altın zincirinin son halkası olan Resulullah (sav) da aynen bunu yapmıştır.

Mekke döneminde bu işin çekirdeği oluşturulmuş, kıvamına gelen çekirdek, Medine'de filiz vermeye başlamış, sonra kısa zamanda ulu çınar İslam'ın dalları dünyanın dört bir yanını sarmıştır. Kıyamete kadar da bu ulu çınar, insanlığı gölgelendirmeye devam edecektir, kâfirler istemese de... “Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saf 61/8)

Sünnetten cemaat olma hakkında bazı deliller

“Allah ümmetimi dalalette birleştirmez (dalalette birleşmelerine izin vermez). Allah'ın (yardım) eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.”(Tirmizî, Fiten, 7).

Devamını Oku