İlim, İlham ve Şiir!

Eski Yunan'da şiirle müziğin, Birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu bilinir. Ve yine bilinir ki yazılmış ilk şiirler türkülerdir. Duygu, Çağrışım, Ve izlenimler üzerine...

Yorumlar