Aynı halk, aynı kültür, aynı din, aynı dil ama… Aynı halkın biri fakir diğeri zengin

TDK, zihniyeti şöyle tanımlıyor: “Bir toplumdaki ya da topluluktaki bireylerde, görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle oluşan düşünme yolu, düşünüş biçimi…. Anlayış, düşünüş…”.

Yorumlar