Saklı gerçekler

BÜYÜK yalancıların mumları asırlarca yanabiliyorsa...Ve saklı gerçekler de saklanabiliyor demektir... Peki gerçek ne? Çoğu zaman bilmiyoruz...

Yorumlar