Din Siyasete Âlet Edilemez

Siyaset dine alet edilebilir ama din siyasete alet edilmemelidir. Din ulvidir, yücedir. Siyasete, şahsî menfaate, dünyevî ihtiraslara, süflî duygulara asla âlet edilemez, vasıta kılınamaz. Dini siyasete alet etmek isteyenleri...

Siyaset dine alet edilebilir ama din siyasete alet edilmemelidir.

Din ulvidir, yücedir. Siyasete, şahsî menfaate, dünyevî ihtiraslara, süflî duygulara asla âlet edilemez, vasıta kılınamaz.

Dini siyasete alet etmek isteyenleri gördük. Bunun acısını hepimiz çekiyoruz.

Dinî hizmetleri, İslam’ı iyi bilen, geniş kültüre, yüksek ahlak ve karaktere sahip bilge insanlar yürütürlerse ulvî dini, süflî politikaya alet etmezler…

Ahlaksız ve düşük karakterli kimseleri dinî hizmetlere bulaştırmamak gerekir.

“Bırakın o veya onlar da hizmet etsinler…” zihniyeti çok yanlıştır, felaket getirir.

İslam yücedir, ona temiz kimseler hizmet edebilir.

İslamî hizmetler nasıl yapılır?

Resulullah nasıl yapmışsa öyle yapılır.

Ashab-ı güzin, Tâbiîn, Tebe-i Tâbiîn, Selef-i Salihîn nasıl yapmışlarsa öyle yapılır.

Din ticaretiyle hizmet üretilmez, hezimet üretilir.

Allah için kurban, küp için kavurma zihniyetiyle hizmet olmaz.

Hemhizmet ederim, hem de hizmeti alet ederek malı götürür, zengin olurum… Bu, münafıkların, beyinsizlerin zihniyetidir.

Ümmet birliği yıkıldıktan ve Hilafet müessesesi çökertildikten sonra, maalesef bin kere maalesef islamî hizmet sahasına birtakım yarı mühtediler, münafıklar, arivistler, ehliyetsizler, liyakatsizler, haşarat, eşkıya girdi ve hizmet ediyoruz diye büyük zarar ve ziyan verdi.

Dinî hizmetler için neler lazımdır?

Birinci: Ümmet birliği ve teşkilatı olması lazımdır.

İkincisi: Ümmetin başında râşid, muktedir, zâhid, âdil, faziletli, bilge bir İmam bulunması ve mü’minlerin ona biat ve itaat etmesi lazımdır.

Üçüncüsü: Öyle rastgele hizmet olmaz. Ümmetin ortak bir hizmet planı, programı, projesi olması lazımdır.

Dördüncüsü: Bu hizmetleri yürütecek ehliyetli, liyakatli, ihlâslı elamanlar lazımdır.

Katolik ve diğer Hıristiyan misyonerleri asırlardan beri kendi dinlerine, mezheplerine, kiliselerine hizmet ediyor. Hepsinin planı, programı, hiyerarşisi vardır.

Bir Yahova Şahidi, kendi sektine hizmet ederken zengin olmaz.

Yeni Gine adasında Katolik Romen kilisesi için çalışan rahip bin türlü çileye gönülden razı olmuştur.

Hizmette paradan önce gelen birtakım değerler vardır: İlim, irfan, ihlâs, taqva, kültür, yüksek ahlak, yüksek karakter, feragat, hizmet eğitimi almış olmak, kâmil bir mürşide bağlı olmak…

Ehliyetsiz ve liyakatsiz kimseler, iyi niyetli olsalar bile hizmetleri mıncıklar.

Müslüman kesimin ortak bir HİZMET, DÂVET, TEBLİĞeğitim sistemi olmalıdır.

Bu devirde, psikoloji bilmeden hizmet edilemez.

Rastgele, paldır küldür hizmet edilemez.

Ülkemizde ateizm hızla yayılıyor. İslamî kesimin bu felakete karşı ne gibi tedbirleri vardır?

Ateiste kızmak, sövüp saymak bir çare ve çözüm değil; çaresizlik ve çözümsüzlüktür.

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İyi Müslüman 25 Şubat 2018 | 3.586 Okunma Baba Çok Ağlamış 18 Şubat 2018 | 2.251 Okunma Kurtarıcı Öğütler 11 Şubat 2018 | 1.615 Okunma Tolgaç ve Olgaç Beyler 04 Şubat 2018 | 639 Okunma Suçlular Sünnîlerdir 28 Ocak 2018 | 1.099 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar