ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Zamanımızın Büyük ve Yıkıcı Bid’atları

Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete
13 Eylül 2017 | 1.0 K

Meşrep tekelciliği yapmak doğru değildir.

Ümmetin içinde olumlu, hayırlı çeşitliliğin olması tabiî görülmelidir.

“Resulullah Efendimiz “Ümmetimin ihtilafı (çeşitliliği) geniş bir rahmettir” buyurmuşlardır.

İtikatta iki ekol, Mâturidîlik ve Eş’arîlik vardır, ikisi de haktır. Esasta, usulde birdirler.

Fıkıhta sadece dört hak mezhep vardır. Bu da bir çeşitliliktir ve rahmet vesilesidir.

Tarikat-ı Muhammediye’nin çeşitli kolları, şubeleri vardır. Ehl-i Sünnet itikadı ve Şeriat dairesi içinde kalmaları şartıyla hepsi haktır.

Bir kimsenin Allah katında derecesinin üstün olması taqva iledir.

Meşreb, mezhep, tarikat mensubu olmakla üstünlük olmaz.

Taqva ilimle, irfanla, ihlasla, basiretle olur.

Meşreb, hizip, fırka, grup tekelcileri cahil kimselerdir.

Onlar, mü’minleri “Bizden olanlar, bizden olmayanlar” diye ikiye ayırırlar, kendilerinden olmayan sâlih, muttaqi, musalli Müslümanlara soğuk bakarlar. Bu, bid’attir.

Bütün mü’minler kardeştir. Mü’minlerin kardeş olduğunu inkar ve red edenler küfre düşer.

İmanlı kimse, yani mü’min Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına uyan kimdir.

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER