Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete

Cahilliğin Sonu Çöküştür

21 Nisan 2017 | 2.8 K

MÜSLÜMAN İslam’ı doğru olarak öğrenmeli.
Öğrendiği aslına uygun İslam’ı hayata uygulamalı. Hem kendi hayatına, hem ailesine, hem topluma.
Gücü, imkanları yettiği kadar.

Nasıl uygulamalı?
Nefs ve hevasıyla değil, nasıl olması gerekiyorsa, planlı programlı ve bilinçli şekilde uygulamalı.
Ulema, fuqaha ve meşayih (şeyhler) halkı doğru bilgilendirmekle, aydınlatmakla, uyarmakla vazifelidir.
Onlar, Kur’anda geçen ülü’l-emrdir.
Müslüman idareciler de emir sahibidir.

Müslüman halkın râsih muhlis (ihlaslı) muslih (ıslah edici) ulemaya ve fuqahaya, kâmil şeyhlere, sâlih idarecilere itaat etmesi gerekir.
Ulema, fuqaha, meşâyih ve idareciler halkı bilgilendirme, aydınlatma, uyarma vazifelerini tam olarak hakkıyla yapmazlarsa toplum dejenere olur, çürür, yıkılır.
Adam veya kadın Müslüman doktor, Muslüman mühendis, Müslüman yüksek tahsilli, Müslüman uzman ama İslam’ı yeteri kadar bilmiyor, doğru olarak bilmiyor. Onun bir sürü diploması, lisansı, beratı olsa da o cahil kalmış, pusulasız dümensiz biridir. Harcanmıştır.
Cahillerin vebali, kendilerini bilgili yapmayan alimlerin, bilenlerin üzerinedir.

Sadece cami binası Müslümanları bilgili yapmaz.
Caminin yanında, Osmanlıda olduğu gibi medrese, mektep ve tekke olmalıdır.
Diyanet’in birinci vazifesi, Müslüman halka, İslam’ı doğru olarak (herkesin sosyal seviyesine göre) yeterli miktarda öğretmektir.
Resulullah (Salat ve selam olsun ona) Efendimiz: “Kadın erkek her Müslümanın ilim öğrenmesi farzdır” buyurmuşlardır.

Öğrenilmesi farz olan ilimler üç büyük gruba ayrılır:

1. Din ilimleri: İnançla ilgili bilgiler… İbadetler… Muamelat… Ahlak… Ahkam-ı Sultaniye (İslam’ın devlet idaresi hakkındaki hükümleri)…

2. Dünya kültürü: Her Müslümanın, kendisine yetecek, kendisini güçlü kılacak miktarda doğru ve faydalı genel kültüre sahip olması gerekir. Bu konuda İslam düşmanlarından ve karşıtlarından üstün olmamız, onlara yukarıdan bakmamız gerekir.

3. Sanatla, güzellikle, estetik ile ilgili kültür. Hadîs-i şerifte “Allah Güzeldir, güzeli sever” buyurulmuştur. Müslüman çirkin olamaz, çirkinlik sergileyemez. Müslümanın her yaptığı doğru, iyi, güzel olmalıdır.

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER