Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete

Örnek Bir Yurt

11 Ocak 2017 | 1.4 K

(…..) Yüksek Tahsil Öğrenci yurdu idarecilerini, aşağıda sıralayacağım hizmetleri dolayısıyla tebrik ediyor, kendilerine teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum.

1. Bir eksiksiz, yurtta kalan bütün öğrencilere mükemmel Osmanlıca öğrettikleri için.

2. Bütün öğrencilere rik’a yazısı ve Latin kaligrafisi öğrettikleri için.

3. Bütün öğrenciler özel notlarını Osmanlıca yazdıkları için.

4. Bütün öğrencilerine Ehl-i Sünnet akaidi okuttukları ve öğrettikleri için.

5. Bütün öğrencilerine usul-i fıkıh özeti okuttukları için.

6. Bütün öğrencilerine, kendi akranlarına ve emsallerine imamlık yapabilecek derecede fıkıh ve kıraat okuttukları için.

7. Bütün öğrencilerine Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyenin Kavaid-i Külliyesini okuttukları ve ezberlettikleri için.

8. Bütün öğrencilerine İstanbul görgüsü, terbiyesi, nezaketi, mürüvveti, ahlakı, kültürü dersleri verip, hepsini beyefendi olarak yetiştirdikleri için.

9. Yurtta beş vakit namazlar, mevcut bütün öğrenciler tarafından yurt imamının ardında topluca cemaatle kılındığı için.

10. Bütün öğrenciler, başlarında âdaba ve sünnete uygun bir serpuş bulunduğu halde namaz kıldıkları, başı açık kılmadıkları için.

11. Yurt mescidinde hoparlör bulunmadığı için.

12. Bütün öğrenciler geleneksel sanatlarımızdan birini öğrendiği ve ürün verdiği için.

13. Yurtta mükemmel Osmanlı edebiyatı öğretildiği ve her öğrencinin Fuzulî divanını kolayca okuyup anlayabildiği için.

14. Yurt yemek salonunda en ufak ekmek parçası, tek pirinç tanesi bile atılmadığı, ziyan edilmediği için.

15. Bütün öğrenciler günde en az on, yılda üç bin küsur kültür konusunda yeni bilgi edindikleri için.

16. Bütün öğrencilere Ümmet şuuru aşılandığı için.

17. Bütün öğrencilere Hilafet ve İmamet şuuru aşılandığı için.

18. Bütün öğrencilere Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve cemaat şuuru aşılandığı için.

19. Bütün öğrencilere yüksek İslam ahlakı, yüksek karakter, nice faziletler ve meziyetler kazandırıldığı için.

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER