Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete

Özel Hayatlarıymış Sevsinler

10 Ocak 2017 | 2.2 K

Birinci madde: Türkiye Müslüman bir ülkedir. Halkın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır. Millî kimlik ve kültürün ana unsuru İslam’dır.

İkinci madde: Yılbaşı eğlenceleri Kur’ana, Sünnete, İslam ahlakına, İslam bilgeliğine aykırı günah ve çirkin işlerdendir.

Üçüncü madde: Yılbaşı eğlenceleri Musevilik ve Hıristiyanlığa da aykırıdır.

Dördüncü madde: Yılbaşı eğlenceleri Batı Hıristiyan dünyasına pagan Roma’dan intikal etmiştir.

Beşinci madde: Yılbaşı eğlenceleri İslamî kriterlere göre münker (çirkin. kötü) bir şeydir. Nehy edilmesi, eleştirilmesi, engellenmesi, önlenmesi mutlaka gerekir.

Altıncı madde: Müslümanlar, bir yığın günaha, israfa, ahlaksızlığa, kötülüğe, fenalığa sebep olan yılbaşı eğlencelerini tenkit etmekle, onlara karşı olmakla vazifeli ve yükümlüdür. Bu bir zarurettir.

Yedinci madde: Diyanet, yılbaşı eğlencelerini tenkit eden hutbeyi okutmakla vazifesini yapmıştır.

Sekizinci madde: Paganların, Dönmelerin, mürtedlerin, agresif İslam düşmanlarının, gafillerin, cahillerin bu konuda Diyanete saldırmaya hakları yoktur.

Dokuzuncu madde: Yılbaşı eğlenceleri bizim özel hayat tarzımızın bir parçasıdır, kimse karışamaz bahanesi geçersiz ve gereksizdir.

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER