‘Komşi’ yine târihe geçti

Ne iş Miço?Meis adasına asker göndermişsin.

Yorumlar