ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Hukuk ve adalet tarihin en kadim arayışı

Tarihin ilk çağlarından bu yana adaletin tecellisi insanlığın en önemli meselesi olmuştur .

Mehmet Ocaktan
Mehmet Ocaktan Karar Gazetesi
26 Şubat 2018 | 246
Tarihin ilk çağlarından bu yana adaletin tecellisi insanlığın en önemli meselesi olmuştur. Kabile yapılarından, küçük şehir devletlerine, krallıklardan sultanlıklara, monarşilerden cumhuriyet ve demokrasilere kadar bütün yönetim modellerinde hukukun, adaletin tesisi konusunda farklı uygulamalar, modeller denenmiş ama adalet arayışı hep devam etmiştir. Tarihsel süreç içinde adaleti esas alan yöneticiler olduğu gibi, krallıklarını, padişahlıklarını, sultanlıklarını zulüm üzerine bina eden, adaleti yok sayan zalim ve müstebit yöneticiler hep var olagelmiştir. Ancak bütün ilahi metinlerde en temel ilke adalet olmuştur. Allah’ın açık delillerle peygamber göndermesinin en temel gerekçesi de, insanlar arasında adaletin temin edilmesidir. *** Açıkça ifade etmek gerekirse, adaleti ihlal etmek, İslami ve ahlaki olmayan bir davranıştır. Kur’an en anlaşılabilir ifadeyle tekrar tekrar adaleti emretmiş, Hz. Peygamber de toplumun fertleri arasında ‘adâlete aykırı davranışların olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek Nisâ ve Mâide surelerinde emredilen “şahitliği Allah için yap, bizzat kendinin ya da en yakınının aleyhine de olsa ‘adâleti dimdik ayakta tut” gibi talimatlardan hareketle, “Allah’a yemin ederim ki, kızım Fâtıma da hırsızlık yapsa, onun da elini keserim” buyurmuştur. Kısacası peygamberlerden büyük İslam alimlerine, filozoflardan bilge kişilere kadar bütün önemli isimler hukuku ve adaleti önceleyen mesajlar vermişlerdir. Mesela Aristotales’in siyaset felsefesinin temelini adalet ve erdem oluşturmaktadır. Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER