ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Özgürlük ve demokrasi kuşatma altında

Türkiye dahil olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında demokrasi konusunda farklı görüşler, itirazlar olduğu muhakkak .

Mehmet Ocaktan
Mehmet Ocaktan Karar Gazetesi
19 Ocak 2018 | 277
Türkiye dahil olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında demokrasi konusunda farklı görüşler, itirazlar olduğu muhakkak. Genel anlamda demokrasinin insan hak ve hürriyetlerini teminat altına alan bir sistem olduğu yaygın bir kanaat olmakla birlikte, bazı insanlar, gruplar ve hatta ülkeler demokrasinin bir aldatmaca rejimi olduğu görüşündeler. Dünyadaki somut örnekler üzerinden baktığımızda demokrasiyle yönetilen ülkelerin gerek insan hakları, gerekse ekonomik kalkınmışlık anlamında, henüz demokrasiyle tanışmamış ya da yarı demokrasiyle yönetilen ülkelere göre daha ileri bir düzeyde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çok açık ki, demokrasinin ve hukukun olmadığı ülkelerde insanların hakları, hukukları ve özgürlükleri teminat altında değil. Çünkü adaletin, hukukun ve özgürlüğün olmadığı toplumların refah toplumuna dönüşmeleri ne yazık ki mümkün olmuyor. *** Kuşkusuz bütün bunları söylerken, demokrasiye bir ‘kutsallık’ atfetmek gerekmiyor. Ayrıca son yıllarda demokrasinin kendi içinde yaşadığı birtakım zaafların, bütün dünyada popülist liderlerin yükselişini tetiklediği de bir gerçek. Öyle anlaşılıyor ki liberal demokrasinin ‘demokratik değerler’ anlamında vaatlerini yerine getirememesi, özellikle Batı demokrasilerinde popülist liderlerin giderek güç kazandığı çok trajik bir fotoğrafı ortaya çıkarmış bulunuyor. Nitekim Freedom House’un siyasi hak ve özgürlüklere ilişkin “2018 Dünyada Özgürlük raporu” bu çarpıcı gerçeği ortaya koymuş oldu. Demokrasinin tüm dünya çapında saldırı altında olduğunu söyleyen raporda, demokrasinin on yılların en ciddi krizi ile karşı karşıya olduğu belirtilerek ‘Özgür ve adil seçimlerin, azınlık hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin en temel ilkelerinin tüm dünyada kuşatma altında’ olduğuna dikkat çekiliyor. Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER