Tedbirler

Taksim olaylarını büyüterek dünyadaki mücadelenin bir parçası dedim ve bizim olaya bu açıdan bakmamızve ona göre tedbir almamız gerekeceğine işaret ettim.

Yorumlar