İstihbarat savaşları

Dünyanın yeniden şekillendiğini ve büyük güçler arasında mücadele olduğunu söylüyoruz ama bu mücadelenin sadece ekonomik yanıyla ilgileniliyor. Oysa böyle bir olay gizli servisler karışmadan yapılamaz...

Yorumlar