İç beklentiler

Ülkedeki siyasi yapı geçmişteki gibi değil. Gerçi her parti eskinin devamı ya da bir kopyası sayı

Yorumlar