Görünen ve gerçek

Siyasette olayları çoğu zaman yanlış yorumlarız. Çünkü olayı çıkaran gerçek bir hedef için değil kendi arzu ettiği şekilde yorumlanması için olaya bir çerçeve hazırlar....

Yorumlar