İstibdat, rey-i vâhiddir

Münâzarât isimlerin eserin başlarında yer alan can alıcı suâllerden biri “İstibdat nedir?” şeklindedir. Suâl gayet açık ve net olduğu gibi, cevap da aynı derecede net ve berraktır:...

Münâzarât isimlerin eserin başlarında yer alan can alıcı suâllerden biri “İstibdat nedir?” şeklindedir. Suâl gayet açık ve net olduğu gibi, cevap da aynı derecede net ve berraktır: “İstibdat tahakkümdür. Muâmele-i keyfiyedir. Kuvvete istinad ile cebirdir. Rey-i vâhiddir. Sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir. Zulmün temelidir. İnsâniyetin mâhîsidir (mahvedenidir). Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.” (Age, s. 22)  Şüphesiz, zikredilen her bir cümle, üzerinde uzun uzun mütalâa ve müzakere edilmeyi gerektirecek kadar ehemmiyetli ve kıymetlidir.  Bizim burada şimdilik üzerinde durduğumuz nokta ise, cevap kısmında geçen şu kısacık cümledir: İstibdat, rey-i vâhiddir.  Yeni jenerasyonun da anlaması için, istibdadın “diktatörlük”, rey-i vâhidin ise “tek adamcılık” mânasına geldiğini hatırlatarak devam edelim.

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Meşrûtiyetten önceki Şûrâ 01 Nisan 2018 | 170 Okunma Türk Ocakları ve Barbaros heykeli 25 Mart 2018 | 138 Okunma İki Çanakkale var 18 Mart 2018 | 141 Okunma Yeşilaycıydı; katledildi 05 Mart 2018 | 169 Okunma Seferberlik hâli 27 Şubat 2018 | 215 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar