M. Latif Salihoğlu
M. Latif Salihoğlu Yeni Asya

Siyasî Kürtlük ve Siyasî İslâmcılık (2

20 Mayıs 2017 | 142

Evet, Türkiye’de Kürd’ü Kürd’e ve dindarı dindara vurdurup kırdıracak hem dessas zalimler var, hem de etkili zındıka komiteleri mevcut.
Bu sebeple, “siyasî ve ideolojik Kürtlük” gibi, “siyasî ve ideolojik İslâmcılık” cereyanı da son derece riskli, tehlikeli gelişmelere teşnedir.

Yani, “siyasî Kürtlük” en çok Kürtlere zarar verdiği gibi, “siyasî ve İslâmcılık”tan da en büyük zararı dindar kişi ve gruplar görür; hatta görmektedir denilebilir.

Bir diğer nokta da şudur: “Siyasî Kürd”ün en büyük düşmanı diğer Kürtler iken, “siyasî İslâmcılar” da, zamanla kendileri için en büyük hasım ve muarız  olarak, diğer dinî grup ve cemaatleri görmeye başlar... Aynen şimdilerde olduğu gibi.

Bu kısacık hatırlatmadan sonra, bir önceki bölümde kaldığımız yerden konuya devam edelim.

Devamını Oku