İş Kanununda yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

4857 sayılı İş Kanuna göre aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

Yorumlar