Usul esastan önce gelir

Hukukçuların çok sık kullandığı bir deyim vardır: "Usul esastan mukaddemdir". Yani "usul esastan önce gelir". Hukuk davalarına önce usulden doğru olup olmadığına bakılır. Bu yüzdendir ki, daha...

Yorumlar