Avrupa'da ötekine düşman olmak

Avrupa üç sac ayağı üzerine kuruludur. Roma şehirleşmesi. Yunan felsefesi.

Yorumlar