Kontrol etmesi kolay mı olsun zor mu?

YARGIYI kim nasıl kontrol etsin? Etsin mi, edemesin mi?

Yorumlar