Parçaları birleştiremezsek mücadeleyi kaybederiz

Türkiye, 2010’dan beri içeriden ve dışarıdan eşgüdümlü saldırı altında. 2010 yılında bölgenin yeniden dizaynı için düğmeye basıldı, bazı ülkelerde yönetim...

Yorumlar