Cumhurbaşkanı nedir?

Devlet milletin teşkilatlanmış halidir. Bazı toplumlar, bazı ideolojilerin ve felsefi yaklaşımların verdiği ilhamla devlet aygıtından vazgeçmek istemişlerdir. Bu

Yorumlar