BAKANLAR KURULUNA BAŞKANLIK ANAYASAL GÖREVDİR!

Son söylenecek olanı ilk başta söyleyelim: Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulun'a başkanlık etmesi Anayasamızın Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkileri arasın

Yorumlar