Görüntüleme fetişizmi 

1 Başka türlü izahı mümkün değil; Bu hal bir hastalıktır, Hem de sari bir hastalık… 2 En güncel ve çarpıcı olanından başlarsak; 

Yorumlar