ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Maturidi dersleri/26 

‘İsmaililik=Küreselcilik’ 1 İmam Maturidi’nin eserlerinin önemli bir yekûnunu, döneminde var olan mezhep, meşrep, görüş, fırka, cemaat vs .

Hüseyin Besli
Hüseyin Besli Akşam Gazetesi
14 Haziran 2018 | 143

‘İsmaililik=Küreselcilik’ 

İmam Maturidi’nin eserlerinin önemli bir yekûnunu, döneminde var olan mezhep, meşrep, görüş, fırka, cemaat vs. hakkında yazdıklarından oluşur. 

Mutezile’den sonra en çok üzerinde durduğu tenkide tabi tuttuğu kesim ise ‘İsmaililer’dir. 

Maturidi’nin de yaşadığı hicri 3. Ve 4. asırlar İmamiye ve İsmailiye’nin (şia) en güçlü olduğu dönemler olup; Fatımi ve Büveyhi devletlerinin resmi mezhepleri olmaklığı ve Büveyhilerin bir dönem Abbasi devletini alt ettiği, Fatımilerin ta Mısır’dan Horosan’a dai (tebliğci)ler gönderdiği yıllardır. 

Yani İsmailiye dönemin baskın ve saldırgan ideolojilerinden biri olarak ortadadır. 

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER