Sosyal sermaye AVM’de çoğalmaz

‘Modern toplum tüketim toplumudur’ önermesi bu çağın gerçeğini ifade ediyor. Bu çağda her şey bir metadır

Yorumlar