Kuvay-ı Milliye nasıl kuruldu? En uzun on beş gün

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,             mezardan çıkmanın vaktidir!Şehitler,

Yorumlar