Seyyid Abdülhakîm Efendi'nin cuma hutbesi

"İbâdet, emirleri yapmak demektir. Kur’ân-ı kerîmi, hutbeyi okumak ibâdettir. Bunların mânâsını anlamak emir olunmadı." 

Yorumlar