İslâmiyette felsefe yoktur

Ehl-i sünnet yolu, İslâmın ana caddesidir. Hiçbir asırda değişmeden ve bozulmadan bize ulaşan hak yoldur. Diğer bid’at fırkaları böyle değildir. İslâmın vartalı dönemleri...

Ehl-i sünnet yolu, İslâmın ana caddesidir. Hiçbir asırda değişmeden ve bozulmadan bize ulaşan hak yoldur. Diğer bid’at fırkaları böyle değildir.
 
İslâmın vartalı dönemleri -2-
İslâm dininde felsefe yoktur. Felsefe, insanlık tarihinin fikir kirliliğidir. İlahî vahyin ışığından ayrılan, sadece akıl ile hakikati arayanların saplanıp kaldığı bir bataklıktır. İslamiyetin iman, amel ve ahlak esasları,  Ehl-i sünnet âlimleri tarafından her asırda, aslı üzere müdafaa ve muhafaza edilerek, bugüne ulaştırılmıştır. Bugün dünyadaki Müslümanların yarıdan çoğu, Ehl-i sünnet itikadı üzeredirler. Ehl-i sünnet yolu, İslâmın ana caddesidir. Hiçbir asırda değişmeden ve bozulmadan bize ulaşan hak yoldur. Diğer bid’at fırkaları böyle değildir. Bunlar, İslâmın nakil ile gelen hak ve doğru bilgilerini terk ederek, sadece akıl ile hareket edenlerin gittiği  sapık yoldadırlar. Ehl-i bid’atın yolu, felsefe bataklığına bulaşanların, hak yoldan ayrılanların yoludur.
Ehl-i sünnet âlimleri, kelâm/iman bilgilerinde, Müteşâbih yani manası açıkça anlaşılamayan, ayrıca tefsire, izaha muhtaç olan âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerin açıklamalarında, yalnız Resûlullah Efendimizin sözlerine ve Eshâb-ı kiramın ictihadlarına uymuşlar, eski felsefecilerin bunlara uymayan fikirlerini reddetmişler, böylece İslâm dinini, Hristiyanlık gibi bozulmaktan korumuşlardır.
Peygamber Efendimizin ve Eshâb-ı kiramın yolundan ayrılanlar ise, felsefecilerin her sözlerinin doğru olacağını zannederek, bu felsefecilere teslim olmuşlar ve böylece Mu'tezile ve benzeri bozuk fırkalar meydana gelmiştir. Peygamber Efendimiz İslâmiyette yetmişiki bozuk fırkanın hâsıl olacağını haber vermiştir. Yunan, Hint, Fars, Latin felsefelerinden ilham alan, İbni Sinâ, Fârâbî, İbni Tufeyl, İbni Rüşd, İbni Bâce gibi filozoflar zuhur ederek, bazı bilgilerde Kur'ân-ı kerimin hak yolundan ayrılmışlardır. Abbasi halifesi Hârûnürreşîd zamanında İslâm ilimlerine karıştırılan felsefe, Montesquieu, Spinoza gibi filozoflara rehberlik etmiş, bunlar "Farabius" adını verdikleri Fârâbî'nin tesiri altında kaldıklarını açıkça itiraf etmişlerdir.
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kul haklarından kurtulma çareleri... 23 Eylül 2020 | 113 Okunma Kaç çeşit kul hakkı vardır? 16 Eylül 2020 | 73 Okunma İbadetlerin kabulü için ne yapmalıdır? 09 Eylül 2020 | 88 Okunma Kul haklarından çok korkmalıdır!.. 02 Eylül 2020 | 64 Okunma İbni Sakkâ'nın kibri!.. 26 Ağustos 2020 | 243 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar