İlim deryası âbide bir eser: Mektûbât-ı Rabbânî

Bu eser, kelâm, fıkıh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıçlara nasip olur... İslamın vartalı...

Bu eser, kelâm, fıkıh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıçlara nasip olur...
 
İslamın vartalı dönemleri -11-
İmam-ı Rabbanî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Serhendî hazretleri, hicrî Onbirinci asrın müceddididir. Hicrî 971 [m. 1563]  yılında Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu ve 1034 [m. 1624] senesinde orada vefat etti. İslâm âlimlerinin göz bebeğidir. Tasavvuf bilgilerinin mütehassısı idi. Âlimlerin önderi, velîlerin baş tâcı idi. Zâhirî ilimlerde ve kalp bilgilerinde, esrarın mârifetlerinde derya idi. Bilinmeyen ve işitilmeyen ilimlerin kaynağı idi. Onun eseri, üç cild olan (Mektûbât) gibi bir kitap, o zamana kadar yazılmamıştı. Bu eser, kelâm, fıkıh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıçlara nasip olur.  İslâm dinindeki bid’atları, sapıklıkları kökünden silip kaldırdı. Hakikatleri açığa çıkardı. 
Bu yüce imâmın mektupları, kitapları, insanları gafletten uyandırdı. Dünyâya ışık saldı. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu 536 mektubu, üç cild hâlinde toplanarak (Mektûbât) kitabı meydana gelmiştir. 
İmâm-ı Rabbânînin ve oğlu Muhammed Ma’sûmun (Mektûbât) kitapları Müstekîmzâde Süleymân Efendi tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Fârisî aslı, Hindistân’da ve Afganistân’da basılmış ise de, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistân’da basılmış olanı pek nefîstir. Bu fârisî baskının, fotokopisi 1397 [m. 1976] senesinde, İstanbul'da Hakîkat Kitâbevi tarafından gâyet nefîs olarak bastırılmıştır. Birinci cildi Türkçeye terceme edilerek (Mektûbât Tercemesi) adı ile bastırıldı. 
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kul haklarından kurtulma çareleri... 23 Eylül 2020 | 11 Okunma Kaç çeşit kul hakkı vardır? 16 Eylül 2020 | 68 Okunma İbadetlerin kabulü için ne yapmalıdır? 09 Eylül 2020 | 83 Okunma Kul haklarından çok korkmalıdır!.. 02 Eylül 2020 | 60 Okunma İbni Sakkâ'nın kibri!.. 26 Ağustos 2020 | 242 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar