Günah işlemediği gün müminin bayramıdır

Peygamber efendimiz, dünya ve âhiret saâdeti için af ve âfiyet isterdi. İmandan sonra âfiyetten büyük nimet olmadığını bildirirdi. Peygamber efendimiz, dünya ve âhiret saâdeti için af ve âfiyet...

Peygamber efendimiz, dünya ve âhiret saâdeti için af ve âfiyet isterdi. İmandan sonra âfiyetten büyük nimet olmadığını bildirirdi.
Peygamber efendimiz, dünya ve âhiret saâdeti için af ve âfiyet isterdi. İmandan sonra âfiyetten büyük nimet olmadığını bildirirdi.
 
Âfiyet, günah işlemeden geçirdiğimiz zamandır. Sol ya­nımız­da­ki me­lek, kö­tü amel ola­rak yaz­ma­ya bir şey bu­la­mazsa, bizim o gün bayramımızdır. Çünkü Peygamberimiz, (Gülerek günah işleyenler, ağlayarak Cehenneme gideceklerdir) buyurdu. Âfiyet, dinin ve itikadın bid'atlerden, amelin ve ibadetin âfetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin hevâ ve vesveseden ve bedenin hastalıklardan selâmet bulması, kurtulması demektir. "Duaların efdali hangisi?" diye sorulduğunda, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (Allah’tan af, âfiyet ve yakîn [sağlam iman] isteyin. Çünkü imandan sonra, âfiyetten büyük nimet yoktur.) [Hâkim]
Peygamber efendimiz, dünya ve âhiret saâdeti için af ve âfiyet isterdi. İmandan sonra âfiyetten büyük nimet olmadığını bildirirdi. Bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, (Duanın efdali, dünya ve âhirette Rabbinden af ve âfiyet istemektir. Affa ve âfiyete kavuşan, dünya ve âhirette kurtuluşa ermiştir.) [Tirmizi]
Peygamber efendimizin sık sık okudukları dualardan biri de şudur: (Allahümme innî es'elükes-sıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bil-kaderi bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn!) Bu duanın anlamı ise, (Yâ Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet, emanete hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için bunları bana ver!) demektir. Biz de Peygamber efendimiz gibi böyle dua etmeliyiz.
Peygamber efendimizin en çok okuduğu dua, (Rabbenâ âtinâ...) duasıdır. Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Ey Âdemoğlu, sen Allah’ın azâbına tâkat getiremezsin. Onun için, “Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr” demelisin.) Bu dua, Bekara sûresinin 201. âyet-i kerîmesidir. (Rabbimiz, bize dünyada ve âhirette iyilik, güzellik ver, bizi Cehennem azabından koru) anlamındadır. Bu dua, genel olarak her zaman okunabilir.
Mümin­le­r için beş yerde bay­ra­m olur: 1- Bir mümi­nin sol ya­nın­da­ki me­lek, kö­tü amel ola­rak yaz­ma­ya bir şey bu­la­maz­sa, 2- Se­ke­rât-ül-mevt­te, ölüm ânında müj­de­ci me­lek­le­r ge­lip; “Mer­ha­ba yâ mümin! Sen Cen­net­lik­sin!” di­ye­rek müj­de eder­ler­se, 3- Kab­re var­dı­ğın­da, kab­ri­ni Cen­net bah­çe­le­rin­den bir bah­çe gi­bi bu­lur­sa, 4- Kı­yâ­met gü­nün­de, Arş-ür-rah­man al­tın­da; En­bi­yâ, ev­li­yâ, ule­mâ ve su­le­hâ ile bir­lik­te gölgelenirse, 5- Kıl­dan in­ce ve kı­lıç­tan kes­kin ve ge­ce­nin ka­ran­lı­ğın­dan da­ha ka­ran­lık olan Sı­rat Köp­rü­sü üze­rin­de, yedi şey­den su­ale ce­vap ve­rip ge­çer­se, müminin bayramıdır. Bu ye­di su­âl; iman­dan, na­maz­dan, oruç­tan, hac­dan, ze­kât­tan, kul hak­kın­dan ve gu­sül­den, is­tin­câ­dan ve ab­dest­ten olacaktır.
Okuyucularımızın ve bütün din kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim...
 
Âfiyet, günah işlemeden geçirdiğimiz zamandır. Sol ya­nımız­da­ki me­lek, kö­tü amel ola­rak yaz­ma­ya bir şey bu­la­mazsa, bizim o gün bayramımızdır. Çünkü Peygamberimiz, (Gülerek günah işleyenler, ağlayarak Cehenneme gideceklerdir) buyurdu. Âfiyet, dinin ve itikadın bid'atlerden, amelin ve ibadetin âfetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin hevâ ve vesveseden ve bedenin hastalıklardan selâmet bulması, kurtulması demektir. "Duaların efdali hangisi?" diye sorulduğunda, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (Allah’tan af, âfiyet ve yakîn [sağlam iman] isteyin. Çünkü imandan sonra, âfiyetten büyük nimet yoktur.) [Hâkim]
Peygamber efendimiz, dünya ve âhiret saâdeti için af ve âfiyet isterdi. İmandan sonra âfiyetten büyük nimet olmadığını bildirirdi. Bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, (Duanın efdali, dünya ve âhirette Rabbinden af ve âfiyet istemektir. Affa ve âfiyete kavuşan, dünya ve âhirette kurtuluşa ermiştir.) [Tirmizi]
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kul haklarına riayet etmeyeni kimse sevmez 30 Eylül 2020 | 33 Okunma Kul haklarından kurtulma çareleri... 23 Eylül 2020 | 113 Okunma Kaç çeşit kul hakkı vardır? 16 Eylül 2020 | 74 Okunma İbadetlerin kabulü için ne yapmalıdır? 09 Eylül 2020 | 90 Okunma Kul haklarından çok korkmalıdır!.. 02 Eylül 2020 | 64 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar