Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak ibadettir

"Cuma ve bayram hutbelerinin hepsini veya bir kısmını Arabîden başka dil ile okumak bid’attir. Tahrîmen mekrûhtur..." Dinde tahrif hareketleri -28

Yorumlar