Ankara-Bakü hattında “hesapsız” kahramanlar

“Tarihin sonu” teziyle son 20 yılımızda hayli tartışılan F.Fukuyama, Türk İHA ve SİHA’larının savaş paradigmalarını...

Yorumlar