Türkiye'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı çekinceleri kaldırılamaz

Bu sütunlarda yıllardır ırkçıbölücülerin terörü de kullanarak, önce demokratik haklar ve eşitlik gibi -zaten sahip o

Yorumlar