Millet iradesine dayanarak 'yeni Türkiye'yi gerçekleştirmek

Dün 30 Mart 2014 Mahallî Seçimleri, demokratik bir şekilde ve yargının denetiminde gerçekleştirildi. Bu aziz millet, bir defa daha &u

Yorumlar