Hasan Bülent Kahraman
Hasan Bülent Kahraman Sabah

CHP ve AYM: Yatağına akan su

17 Şubat 2017 | 186

Nihayet doğru bir karar verdi CHP: Meclis'te onanan anayasa değişikliğini AYM'ye götürmeyecek. Hemen belirteyim. Bir ülkede AYM'nin olması gereğine inananlardanım, hatta onu hayati derecede önemli görenlerdenim. Türkiye'de AYM, 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 55 yıllık bir geçmişi vardır. Birçok AB ülkesinden daha eskiye giden bir tarihtir bu.

***
Daha önce de yazdım.
1961 Anayasası ruhu ve mantığıyla yanlıştır. CHP ve onun aydınları tarafından hazırlanmıştır. Bu ilginç bir tarihtir. Çünkü içlerinde Doğan Avcıoğlu'nun da bulunduğu bu kesim sonradan 'sol Kemalistler' diye anılacaktır.
Başlarını Mümtaz Soysal çeker. Hepsi militarizm yanlısıdır. Hepsi Kemalist devrimlerin tepeden inmeci modelini benimser. Hepsi o devrimlerin tamamlanmadığına inanır. Ve o yılların ruhuna uygun olarak da 'sol' dedikleri bir eğilimle bazı 'taşıyıcı kurumlar' önermişlerdir anayasaya. Bunlar sendikalardır örneğin. Ayrıca CHP'nin 1959'da yayınladığı İlk Hedefler Beyannamesi'nin damgasını taşır 61 Anayasası. Yargıç teminatı, kuvvetler ayrılığı, iki dereceli meclis gibi öğeleri barındırır. Bunlar doğru elemanlardır. Anayasa genel olarak toplumsal örgütlenme bakımından imkânlar getirir. (Eğer bitirebilirsem Türk Siyasetinin Yapısal Analizi adlı yapıtımın III. cildinde uzun uzun anlatıyorum bu oluşumu.) Ne var ki, anayasa bir bütün olarak devletçidir, daha doğrusu devlet yanlısıdır.

Devamını Oku