Bilimin teşviki için çok önemli girişim

Dünya hızla değişiyor. Geçmişin markaları, üretim biçimleri ve alışkanlıkları bugün için fazla şey ifade etmiyor. Bilim ve teknolojide ileri giden ülkelerle bu alanda geri kalanlar arasında muazzam bir uçurum oluşuyor.

Yorumlar