Kürtler ve Cumhurbaşkanlığı

Geçen hafta karıştırdığım kitaplardan biri ilginçti: 

Yorumlar